Hem

Välkommen till TREAB

TREAB är ett privatägt fastighetsservicebolag med 14 anställda. Vi inriktar oss i första hand på inre och yttre skötsel av fastigheter, rondering, tillsyn, driftuppföljning, service av brandlarm, löpande underhåll, reparationer i lägenheter, lokalvård samt hantering av felanmälningar.

Vi tar hand om dig!

Vi på Treab ser fastighetsskötseln som ett helhetsåtagande. Vi löser era problem; allt från grönyteskötsel, sandning, snöröjning till reparationer i bostadsrättslägenheter.   Är det stock i avloppet eller   behövs golvet bytas? Tveka inte att kontakta oss. Självklart får du göra   ROT-avdrag.

Spara pengar långsiktigt med en bra fastighetsskötsel!

Vi på TREAB är en flexibel organisation som besitter erfarenhet och kompetens till att hantera både stora och små uppdrag till rätt pris. Genom att sköta om era fastigheter och ytterområden kan vi nå ett attraktivare hyresläge samt utveckla fastighetsvärdet.

Är gräset dåligt skött eller trottoarerna halkiga?

Låt oss ta hand om det så slipper ni hyresgästernas klagomål.