Våra tjänster

Vår produkt är service

VÅRA TJÄNSTER


Vår produkt, eller erbjudandet till kund, är våra tjänster. Fokus ligger på tillsyn och skötsel av fastigheter, men med möjlighet till ett helhetsåtagande genom ett nätverk av partners. Vi inriktar oss i första hand på inre och yttre skötsel av fastigheter, rondering, tillsyn, driftuppföljning, service av brandlarm, löpande underhåll, reparationer i lägenheter, lokalvård och hantering av felanmälningar.

Nuvarande kunder:


Region Norrbotten

SBB Fastigheter

Hemåt fastigheter

HSB

Bostadsrättsföreningar

Privata kunder
Affärsidé


"TREAB erbjuder en problemfri och rationell hantering av den tekniska förvaltningen, riktad till kvalitetsmedvetna fastighetsägare/förvaltare i första hand inom Boden med närområde. Detta sker genom att tillhandahålla ett brett spektrum av fastighetsrelaterade tjänster med tydliga och flexibla avtalsmodeller. Vår produkt, eller erbjudandet till kund, är våra tjänster."